Als je je blaas onvoldoende kan leegplassen en dit aanleiding geeft tot plasklachten of urineweginfecties, dan kan het nodig zijn om de blaas leeg te sonderen. 

Er zijn verschillende sondagetechnieken mogelijk:

zelfsondage

Hierbij wordt de blaas telkens kortstondig geledigd door een sonde (fijn buisje) via de plasbuis in de blaas te brengen.

Dit kan worden uitgevoerd door een (thuis)verpleegkundige, maar indien mogelijk zal het jou worden aangeleerd. 

Afhankelijk van de situatie zal je 1 tot 5 keer per dag de blaas moeten leegsonderen. 

Enkele weken na de opstart van het sonderen zal je arts met jou bekijken hoe dit verloopt en of dit het gewenste effect op de plasklachten heeft.

Zo nodig zal de frequentie of type sonde worden aangepast.

Hoe doe je het?

Vóór het sonderen is het belangrijk je handen en genitaliën te wassen.

Daarna open je de verpakking van de sonde (deze zijn afzonderlijk verpakt en bevatten vaak een glijmiddel) en neem je de sonde aan het uiteinde vast.

Je spreidt met één hand de schaamlippen of houdt de penis vast en brengt met de andere hand de sonde in via het plasgaatje tot de urine begint te stromen.

Breng de sonde voldoende ver in de blaas en als de urine stopt met stromen trek je de sonde langzaam terug, heel vaak zal er nog wat urine uitstromen.

Als er geen urine meer komt verwijder je de sonde.

De sondes zijn bedoeld voor eenmalig gebruik, dus je gooit ze nadien weg.

Er zijn verschillende types sondes en ook verschillende houdingen waarin je je blaas kan leeg sonderen.

Suprapubische sonde

Als het niet mogelijk is om zelfsondage toe te passen, bijvoorbeeld bij halfzijdige verlamming met neurogene blaas, kan een suprapubische sonde nodig zijn. 

Dit is een sonde die onder lokale verdoving via een kleine snede in de onderbuik wordt geplaatst. 

Aan de tip van de sonde (het deel dat zich in de blaas bevindt) is een ballonnetje dat na de plaatsing wordt opgeblazen en ervoor zorgt dat de sonde in de blaas blijft.

Deze sonde moet om de 6 weken worden gewisseld, dit kan door een thuisverpleegkundige worden uitgevoerd. 

De sondewissel hoeft niet onder lokale verdoving te gebeuren, gezien dezelfde opening wordt gebruikt en dit niet pijnlijk is. 

De constante aanwezigheid van de sonde in de blaas verhoogt het risico op infecties en de vorming van blaasstenen

Verblijfsonde

In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn een verblijfsonde nodig zijn.

Deze sonde wordt via de plasbuis in de blaas gebracht, een ballonnetje op de tip van de sonde wordt opgeblazen om de sonde in de blaas te houden. 

Dit gebeurt typisch na urologische ingrepen waarbij het belangrijk is dat de blaas goed leegloopt of de plasbuis kan herstellen.

Hierbij blijft de sonde meestal slechts enkele dagen aanwezig.

Ook bij acute urineretentie of niet meer kunnen plassen wordt meestal een verblijfsonde geplaatst tot duidelijk is wat de oorzaak van de retentie is.

Een verblijfsonde is zelden een oplossing voor langere termijn, gezien dit blijvende schade aan de plasbuis kan veroorzaken.

Als langdurige afloop van de urine moet worden voorzien, is een suprapubische sonde een betere oplossing. 

Share this post
Vrouwen - Behandelingen

Gerelateerde artikels

Volg @plaspraat

// inside body tag