Partners

PlasPraat, een vereniging zonder winstoogmerk, is niet mogelijk zonder de steun van partners die dezelfde doelen nastreven

PlasPraat wordt inhoudelijk ondersteund door volgende partnerorganisaties


PlasPraat wordt materieel, financieel en/of logistiek ondersteund door volgende partners
Ben je een organisatie of bedrijf die inhoudelijke, financiële of andere ondersteuning wil geven? contacteer ons via info@plaspraat.be