Privacy Policy

Disclaimer

Plastpraat.be en gerelateerde websites zijn eigendom van Plaspraat VZW, ondernemingsnummer 0797.936.945, gevestigd te Krijgslaan 118, 9000 Gent. Plaspraat vzw is een een organisatie zonder commerciële doeleinden. Hierna Plaspraat genoemd.

Gebruik

De websites van Plaspraat zijn bedoeld voor mensen vanaf 15 jaar.

Plaspraat streeft ernaar om alle informatie zo actueel, relevant, juist, volledig, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de voortdurende inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie hier steeds aan voldoet. De informatie op de websites van Plaspraat kan onderhevig zijn aan wijzigingen, onvolledig zijn of typefouten bevatten Plaspraat kan op geen manier aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de informatie op deze website en deze informatie kan op geen enkele manier en onder geen enkel bedien worden aanzien als medisch advies.

Onze websites hebben een informatief karakter en bieden geen vervanging voor een doktersbezoek. De informatie op de site is niet ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en is niet bedoeld om de gebruiker instructies te geven om af te zien van het advies en de expertise van professionals in elk van deze sectoren en disciplines.  

Plaspraat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ontstaan door het gebruik van zijn websites of door de informatie die erop staat, met inbegrip zonder beperking: alle verliezen, werkonderbrekingen, , beschadigingen van programma's of andere gegevens op uw computersysteem, apparatuur of programma's.

Gebruik naam en logo

Plaspraat behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendoms- en andere rechten voor op zijn naam en logo, alsook op de namen en de logo’s van zijn websites.
Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de merknamen en logo's zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Plaspraat.
Plaspraat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of bedrieglijk gebruik van zijn naam of logo’s.

Hyperlinks en verwijzingen

Via (hyper)links wordt doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden beheerd worden. We kunnen geen garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud van deze websites en informatiebronnen. De links worden ter aanvullende informatie aangeboden.

Plaspraat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Plaspraat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door inbreuken op de wet op de handelspraktijken door vermelde externe webshops.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op de websites te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Gebruik bijvoorbeeld volgende zin "delen van deze tekst werden overgenomen van PlasPraat.be".

Deze toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Stuur hiervoor een mail naar info@Plaspraat.be.

Plaspraat behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan kan u ons bereiken via info@Plaspraat.be. We gaan na wat uw klacht is en wat er gebeurd is. We trachten uw klacht zo snel mogelijk te beantwoorden.

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze sites of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Bij het gebruik van deze sites aanvaardt u bovenstaande voorwaarden.

Bescherming van persoonsgegevens

Ons cookie- en privacybeleid geeft aan welke cookies PlasPraat.be gebruikt, waarom dit gebeurt en hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. Bekijk ons cookie- en privacybeleid.