De hulpverleners

Er zijn veel verschillende hulpverleners die betrokken (kunnen) zijn bij plasproblemen. Afhankelijk van het parcours die je als patiënt aflegt zal je met een of meerdere van hen in contact komen.

De uroloog

De uroloog is de specialist van de urinewegen en dus ook van plasproblemen.

Zowel mannen, vrouwen als kinderen kunnen bij de uroloog terecht. Dit kan rechtstreeks of via doorverwijzing door de huisarts of andere artsen.

De meeste onderzoeken in de uitwerking van een plasprobleem worden door de uroloog zelf uitgevoerd.

Zowel voor de chirurgische als de niet-chirurgische behandelingen van een plasprobleem kan je bij de uroloog terecht.

De gynaecoloog

De gynaecoloog is vaak het eerste aanspreekpunt voor plasproblemen bij vrouwen.

De meeste onderzoeken in de uitwerking van een plasprobleem worden door de gynaecoloog zelf uitgevoerd.

Zowel voor chirurgische als de niet-chirurgische behandelingen van een plasprobleem kan je bij de gynaecoloog terecht. Al dan niet in samenwerking met de uroloog.

De huisarts

De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt bij plasproblemen.

De huisarts kan zelf al heel wat onderzoeken uitvoeren en een behandeling opstarten.

Als dit echter niet volstaat, zal hij of zij je doorverwijzen naar de uroloog.

De kinesist(e) of fysiotherapeut(e)

De kinesist(e) heeft een belangrijke rol bij de behandeling van plasproblemen.

De bekkenbodem is vaak betrokken bij het plasprobleem en met de juiste oefeningen en behandeling kan medicatie of een ingreep vaak vermeden worden.

Ook de ondersteuning bij blaastraining en aanpassen van foutief plas- en drinkgedrag is hierbij van groot belang.

Kind en Gezin

Kind en Gezin informeert ouders over zindelijkheid tijdens de contactmomenten op het consultatiebureau en via de website.

Voor ouders die extra vragen hebben of nood aan bijkomende ondersteuning is een aanbod op maat mogelijk.

Ouders kunnen dan contact opnemen via de Kind en Gezin lijn 078 150 100

De verpleegkundige

De (thuis)verpleegkundige staat dichter bij de patiënt dan de arts en krijgt soms andere dingen te horen die van belang kunnen zijn voor een betere uitwerking of behandeling van het plasprobleem.

Door de herhaaldelijke contacten met de patiënt kan de verpleegkundige ook de evolutie in klachten of het effect van een behandeling mee opvolgen.

De apotheker

De apotheker is vaak het allereerste aanspreekpunt bij plasproblemen, nog voor de patiënt de stap naar een afspraak bij de arts zet.

Zo is de apotheker dan ook vaak de eerste die tips geeft om het probleem aan te pakken of net aanmoedigt het probleem verder te laten onderzoeken.

Er zijn heel wat middeltjes zonder voorschrift voorhanden bij de apotheker om bepaalde plasproblemen te behandelen, maar de medicatie die door de artsen wordt voorgeschreven is bijna altijd op voorschrift.

Bij voorgeschreven medicatie zal de apotheker ook in de gaten houden dat deze medicatie geen problemen geeft met medicatie die voor andere problemen wordt ingenomen.

Andere

Andere hulpverleners zoals kinderarts, geriater, radioloog, osteopaat of chiropractor kunnen een rol spelen bij de uitwerking en behandeling van je plasprobleem.

Ook zij zullen je verwijzen naar de uroloog, gynaecoloog of huisarts als hun aanpak niet het gewenste resultaat heeft.