Sacrale neuromodulatie kan worden toegepast bij:

-        Overactieve blaas zonder urineverlies

-        Overactieve blaas met urineverlies

-        Onderactieve blaas (niet kunnen plassen of onvolledig kunnen plassen zonder onderliggende obstructie zoals blaasverzakking)

-        Stoelgangsverlies

Lees HIER meer.

Hoe werkt het?

De sacrale zenuwen (ter hoogte van het heiligbeen) geven de informatie door vanuit de hersenen naar de blaas en darmen en omgekeerd.

Indien deze communicatie verstoord is, kan dat tot blaasproblemen leiden, zoals een overactieve blaas.

Bij de SNM behandeling wordt een soort pacemaker (neurostimulator) ingeplant die continu lichte elektrische pulsen afgeeft aan de sacrale zenuwen.

Hierdoor kunnen onjuiste signalen die via de zenuwen worden overgedragen gecorrigeerd worden en kan de blaaswerking terug normaliseren.

Hoe verloopt de operatie?

De operatie verloopt in 2 fasen, een proefbehandeling en het plaatsen van de neurostimulator.

Het zijn 2 kortdurende ingrepen die onder volledige verdoving doorgaan, maar waarbij je de dag zelf het ziekenhuis nog kan verlaten.

De eerste fase is de proefbehandeling.

Hierbij wordt er ter hoogte van het heiligbeen (boven het staartbeentje) onderhuids een dunne geleidingsdraad ingebracht evenwijdig aan de sacrale zenuwen.

Deze draad wordt verbonden met een uitwendige neurostimulator, die je met een riem rond je middel draagt.


De duur van de proefbehandeling is 1 tot 3 weken.

In deze fase moet de verbinding tussen het inwendige en uitwendige systeem goed beschermd worden.

Je kan normale activiteiten uitvoeren, maar je moet bruuske bewegingen, zware inspanningen en het nemen van een bad of douche vermijden. Je arts zal met jou het effect van de proefbehandeling bespreken, wat je zelf ervaart en wat er te zien is op het plasdagboek.

Indien er een voldoende verbetering is van de klachten, kan de definitieve batterij worden geplaatst.

Bij de tweede operatie wordt het uitwendige systeem losgekoppeld en vervangen door een batterij die onder de huid boven de bil wordt geplaatst. 

Na deze operatie is er geen uitwendig systeem meer.

Eenmaal de wonde genezen is, kan je dan ook alles terug normaal doen, en dus ook terug een bad nemen (douchen kan in dit geval al de dag na de ingreep).

Nadat de batterij is geplaatst krijg je een afstandsbediening mee.

Hiermee kan je de programma’s om de zenuwen te stimuleren aanpassen, de sterkte van de stimulatie verhogen of verminderen of de neurostimulator uitschakelen.

Je zal het gebruik hiervan aangeleerd krijgen. 

Mogelijke complicaties?

De belangrijkste complicaties na de SNM behandeling zijn:

-        Pijn ter hoogte van de implantatieplaats

-        Wondinfectie, met risico op infecteren van het materiaal waardoor dit opnieuw moet worden verwijderd

-        Verschuiving van de geleidingsdraad met impact op de werking

-        Technische problemen met de neurostimulator

-        Onaangename/voelbare stimulatie in het been

In uitzonderlijke gevallen zal een heringreep dan ook noodzakelijk zijn om de complicaties op te lossen en een goede werking van het systeem te garanderen.

Wat kost deze behandeling?

Deze behandeling is volledig terugbetaald vanaf de leeftijd van 16 jaar in volgende gevallen:

  • je hebt een van bovenvermelde aandoeningen
  • je hebt meer dan 50% verbetering van je plas- en/of stoelgangsklachten, aantoonbaar op de plaskalender tijdens de testfase

Bij kinderen jonger dan 16 jaar bij wie geen van de behandelingen effect heeft sacrale neuromodulatie een oplossing kan bieden, kan de behandelende arts een speciale toelating vragen aan het RIZIV om terugbetaling te verkrijgen. 

Share this post
Vrouwen - Behandelingen

Gerelateerde artikels

Volg @plaspraat

// inside body tag