Er zijn 2 types medicatie voorhanden om een overactieve blaas rustiger te maken. 

Ze werken op een andere manier, maar hebben hetzelfde doel, namelijk zorgen dat de blaas niet zomaar samentrekt en de blaascapaciteit groter wordt. 

Het optimale effect van de medicatie wordt bekomen samen met een goede blaastraining en een correct plas- en drinkgedrag. 

Medicatie die de blaas ontspant - anticholinergica

Oxybutynine, Vesicare, Toviaz, Mictonorm, Solifenacine,Tolterodine, Urolina, Vesomni (Vesicare+Tamsulosine)

Belangrijkste complicaties?

Droge mond

Misselijkheid, constipatie, buikpijn

Wazig zicht

Moeilijkheden met plassen, urineweginfecties

>> deze bijwerkingen kunnen worden versterkt als er reeds andere medicatie met een anticholinerg effect wordt ingenomen (antidepressiva, antipsychotica,…)

Wanneer mag het niet worden ingenomen?

Leverfalen

Urineretentie

Myasthenia Gravis

Gesloten hoek glaucoom (verhoogde oogdruk)

Medicatie die de blaas ontspant - beta-3-mimeticum

Mirabegron, Betmiga

Belangrijkste complicaties?

Versnelde hartslag

Hoofdpijn, duizeligheid

Misselijkheid, constipatie, diarree

Urineweginfecties

Wanneer mag het niet worden ingenomen?

Ernstig verhoogde bloeddruk die niet onder controle te krijgen is

Share this post
Mannen - Behandelingen
Mannen

Gerelateerde artikels

Mannen - Behandelingen
Mannen - Behandelingen

Volg @plaspraat

// inside body tag